รู้แล้ว ถนนปริศนาสุดกลางทุ่งนา จ.ยโสธรเป็นของหน่วยงานใด

   

       จากกรณีที่ชาวบ้านเหมือด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ร้องเรียนว่ามีการตัดถนนลาดยางเลียบคลองส่งน้ำ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์ สิ้นสุดกลางทุ่งนา ชาวบ้านเผยไม่จำเป็น แถมแสงจากไฟส่องสว่างทำให้ข้าวไม่ออกรวงหรือออกรวงช้า ถามหาหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่มีหน่วยงานใดรับว่าเป็นผู้ก่อสร้าง

ล่าสุด (29 พ.ย.64) นายวิทวัฒน์ วันทนียกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจ และชี้แจงข้อเท็จจริงในการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบคลองชลประทานว่า จุดดังกล่าวไม่ได้เป็นถนนแต่เป็นคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย หรือที่มีชื่อเรียกว่า คลองส่งน้ำสาย MC-2L-7L ของสถานีสูบน้ำ P.5 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ปีพ.ศ.2564 วงเงิน 8,417,000.00 ระยะทาง 1,816 กิโลเมตร 

เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ โครงการฯชีล่างและเซบายล่าง ได้เสนอแผนงานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.5 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 (ไทยนิยมยั่งยืน) และได้รับงบประมาณบางส่วนและได้เสนอขอรับงบประมาณ ในภาพรวมของสถานีสูบน้ำ P.5 ในปี พ.ศ.2566 เพื่อให้เชื่อมโยงกับคลองสายหลัก ซึ่งหากได้รับงบประมาณจะสามารถสัญจรได้ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาอุดม บ้านเหมือดและบ้านคูสองชั้น ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ เนื่องจากคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังที่ชำรุดและได้ใช้มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี เมื่อได้รับงบประมาณปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยาง จึงทำให้เกษตรกรหันมาใช้เป็นเส้นทางสัญจรมากขึ้นและเป็นเส้นทางลัด ทางเชื่อมเข้าสู่ชุมชนหรือใกล้ตัวเมืองมากที่สุด สามารถขนส่งผลผลิตการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

       เป็นการกระจายความเจริญสู่ชนบท โดยได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงคันคลองชลประทานของสถานีสูบน้ำ P.5 ตั้งแต่ปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาย ความยาว 11.965 กิโลเมตร ยังเหลือที่ต้องดำเนินการอีก 43.163 กิโลเมตร รวมกว่า 161 โครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรและอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เรียบเรียงโดย : daratop.com ภาพ : Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน  ข้อมูล : news.ch7

0
0
0