ออมสิน มอบสลากออมสินดิจิทัล เพิ่มรางวัลอีก 20ล้าน

   

       ธนาคารออมสินขอมอบของขวัญโอกาสสำคัญให้กับประชาชนที่ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษ 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท ในการออกรางวัล 2 ครั้ง ๆ ละ 10 รางวัล มูลค่ารวม 20 ล้านบาท

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

(กำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 20 รางวัล)

สิทธิพิเศษของโครงการ สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565

1. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 15 มีนาคม 2565

2. วงเงินโครงการ 24,000 ล้านบาท

3. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 15 มีนาคม 2565 เท่านั้น ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

4. สิทธิพิเศษของโครงการ

       เพิ่มรางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 20 ล้านบาท โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 20 รางวัล

5. การออกรางวัลพิเศษ ออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง

       ครั้งที่ 1 : วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

       ครั้งที่ 2  : วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

6. การรับเงินรางวัลพิเศษ

       โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

รายละเอียดหลักเกณฑ์การซื้อสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

1. ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

2. ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

3. อายุ 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)

4. ราคาต่อหน่วย 20 บาท 

5. รายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

6. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

       ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย

7. วงเงินในการรับฝาก

สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัววงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการ Mobile Banking (MyMo)สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่

8. เงื่อนไขหลัก

       ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก

       ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)       

       ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

9. สลากครบอายุ

       โอนเงินสลากครบอายุและดอกเบี้ย (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

10. ผลตอบแทนขั้นต่ำ

       จำนวนเงินฝากไม่เกิน 200,000 บาท ไม่ได้รับผลตอบแทนต่อปี

       จำนวนเงินฝาก 200,000 บาท ได้รับผลตอบแทน 0.24% ต่อปี

       จำนวนเงินฝาก 2,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทน 0.24% ต่อปี

       สำหรับรางวัลพิเศษนี้ ไม่นับรวมรางวัลปกติที่ออกเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันที่ 16 ของเดือนที่ฝากแล้วมีสิทธิถูกรางวัลถึง 12 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก 1 ปี รางวัลสูงสุดรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ล้านบาท และยังมีรางวัลที่ 2-5 รวมถึงรางวัลเลขท้าย หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี 

เรียบเรียงโดย : daratop.com ที่มา : ธ.ออมสิน

0
0
0